המשימה שלנו

המשימה שלנו

המטרה שלנו במרכז למידה בעברית היא לנטוע בילדים היהודים אהבה למסורת היהודית העשירה ולעזור להם לשמור ולהבין את המסורת היהודית בצורה מהנה ובדרכים שונות וקסומות.